TRV:08301

ID TRV:08301
Bok 520
Kapittel 11
Vedlegg
Kravtype Funksjonskrav, Utformingskrav
Kravtekst
  • Flomløp skal legges med avstand til hovedløp slik at man sikrer tilstrekkelig omfylling og komprimering, minimum 0,5 meter
  • De øvrige kravene i Avsnitt "9. Stikkrenner" gjelder også for flomløp.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt For stikkrenner der hovudløpet kan ha for liten kapasitet eller der andre tilhøve tilseier det kan det etablerast eit flomløp som gir tilstrekkeleg samla kapasitet.
Endringsartikler Endringsartikkel 3744
Relatert krav
Opprettet 2023/09/06
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon