TRV:08302

ID TRV:08302
Bok 530
Kapittel 7
Vedlegg
Kravtype Utformingskrav
Kravtekst Sporveksellodd skal være slik malt at den øvre halvdel av loddet er hvit og den nedre halvdel svart når sporvekselen ligger i normalstilling. Se tegning KO-700328
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Kravet skal sikre gjenkjennbarhet gjennom lik merking av sporveksellodd
Endringsartikler 530 2023 Endringsartikkel 3639
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Overbygning/Prosjektering/Sporveksler#Omstilling og låsing