TRV:08303

ID TRV:08303
Bok 560
Kapittel 9
Vedlegg
Kravtype Funksjonskrav
Kravtekst Radioteknisk dekning ved grensekryssing: Ved grensepassering skal krav til dekning følge normativ referanse fra EIRENE SRS (pkt. 17.3 «Border Crossing») til UIC/UNITEL «FFFS for Voice and Data Services Functionality at borders between GSM-R networks» (FFFX for BX).
I områder med grensepassering mellom Norge og Sverige vil det være behov for koordinert radioplanlegging både for ETCS og øvrige tjenester som tilbys via radiogrensesnitt.Systemvalg for frekvensforvaltning, overlappende dekningsgrad og grenser for Hand-Over må avklares for å oppnå effektive grensekryssinger. Frekvensforvaltning for Railway-Mobile-Radio RMR (GSM-R og FRMCS) er i utgangspunktet under Nasjonal kontroll (Nkom) men begrenset av rammebetingelser som i EU er tildelt ECC via Implementing Decision (EU) 2021/1730 - on the harmonised use of the paired frequency bands 874,4-880,0 MHz and 919,4-925,0 MHz and of the unpaired frequency band 1900-1910 MHz for Railway Mobile Radio (RMR) og ECC Report 353
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Sikre at det er overlappende dekning 100m foran balisegruppe mellom to forskjellige Nasjonale EIRINE nettverk med togradiotjeneste for ETCS. Har til hensikt å sikre Network Registration til norsk GSM-R nett fra Svensk side fram til grensepunktet der Level Transition Order balisegruppe er plassert.
Endringsartikler 560_2023_Endringsartikkel_3589
Relatert krav
Opprettet 2023/09/14
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon "Radiodekning for ETCS"
Nyttige lenker Fra CEPT din database https://docdb.cept.org/download/1446 og https://docdb.cept.org/download/4365 se også generell info fra Engineering Guidelines (EEIG) fra ERTMS user group for "Radio" fra https://ertms.be/wp-content/uploads/2023/03/76_Border-Crossings_v3-1.pdf