TRV:08323

ID TRV:08323
Bok 525
Kapittel 5
Vedlegg
Kravtype Utformingskrav, Dokumentasjonskrav
Kravtekst Kravet gjelder midlertidig ved prosjektering av sporbærende konstruksjoner for seismisk påvirkning inntil NS-EN 1998-2:2005+A1:2009+A2:2011+NA:2014, heretter forkortet EC8-2 (NA:2014), revideres med nytt nasjonalt tillegg i overenstemmelse med NS-EN 1998-1:2004+A1:2013+NA:2021, heretter forkortet EC8-1 (NA:2021).

EC8-2 (NA:2014) skal benyttes, med unntak av tabell NA.2(903). I stedet skal seismisk faktor bestemmes i henhold til Tabell: Seismisk faktor

Tabell:Seismisk faktor
Seismisk klasse

iht. EC8-2 (NA:2014)

Tilsvarende seismisk klasse

iht. EC8-1 (NA:2021)

Seismisk faktor γI
I I 0,70
II II 1,00
III IIIa 1,25
IV IIIb 1,70
- IV Vurderes særskilt iht. EC8-1 (2021)
Støttekonstruksjoner vil normalt ha seismisk klasse III iht. EC8-2 (NA:2014) unntatt dersom de har en kritisk støttefunksjon ved et landkar eller fundament for ei bru som regnes etter seismisk klasse IV iht. EC8-2 (NA:2014). Da har støttekonstruksjonen tilsvarende seismisk klasse.

Seismisk klasse IV iht. EC8-1 (NA:2021) benyttes normalt ikke for sporbærende konstruksjoner.

Spornære støttekonstruksjoner som ikke er sporbærende kan etter vurdering prosjekteres etter EC8-1 (NA:2021). Det må da vurderes at et eventuelt sammenbrudd etter jordskjelv ikke vil føre til langvarige konsekvenser for jernbanens evne til å framføre tog.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Midlertidig krav til hvordan EC8 del 1 (2021) og del 2 (2014) skal benyttes i kombinasjon for sporbærende konstruksjoner. Kravene skal gjelde frem til EC8 del 2 revideres av Standard Norge og bringes i overenstemmelse med EC8 del 1.
Endringsartikler Endringsartikkel 3374
Relatert krav
Opprettet 2023/09/14
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon