TRV:08324

ID TRV:08324
Bok 525
Kapittel 5
Vedlegg
Kravtype Utformingskrav, Dokumentasjonskrav
Kravtekst Utelatelseskriteriet definert i NS-EN 1998-1:2004+A1:2013+NA:2021 punkt NA.3.2.1(5) ikke gjelder sporbærende konstruksjoner. I stedet vises det til NS-EN 1998-2:2005+A1:2009+A2:2011+NA:2014 Tabell NA.2(904).
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Sikre korrekt prosjektering av konstruksjoner for seismisk påvirkning.
Endringsartikler Endringsartikkel 3374
Relatert krav
Opprettet 2023/09/14
Referanse NS-EN 1998-2:2005+A1:2009+A2:2011+NA:2014
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon