TRV:08326

ID TRV:08326
Bok 527
Kapittel 4
Vedlegg
Kravtype Utformingskrav, Dokumentasjonskrav
Kravtekst Ved bytting av bruspenn, tyngre vedlikehold og andre endringer som har innvirkning på konstruksjoners bæring eller stabilitet henvises det til Bruer og konstruksjoner/Prosjektering og bygging/Generelle tekniske krav/Prosjekteringskontroll og teknisk godkjenning for krav om prosjekteringskontroll og teknisk godkjenning.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon