TRV:08335

ID TRV:08335
Bok 520
Kapittel 13
Vedlegg
Kravtype Funksjonskrav, Utformingskrav
Kravtekst Høysikkerhetsgjerde: Der det er behov for høyere sikkerhet mot inntrenging kan det benyttes såkalte klippesikre gjerder som er vanskelige å forsere. Eksempler på slike gjerder er palisadegjerder og gittergjerder. Valg og utforming av slike gjerder gjøres på bakgrunn av en stedlig risikovurdering.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Krav for gjerder med høgare sikkerhet
Endringsartikler 520_2023_Endringsartikkel 3577
Relatert krav
Opprettet 2023/09/13
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Underbygning/Prosjektering og bygging/Gjerder#Gjerder med høyere sikkerhet