TRV:08373

ID TRV:08373
Bok 515
Kapittel 5
Vedlegg
Kravtype Utførelseskrav
Kravtekst Skiltet skal settes opp på stolpe midt i kjørebanen på begge sider av planovergangen.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Bidra til økt sikkerheten ved å informere veifarende om at planovergangen ikke er i drift og at det derfor ikke er tillatt å benytte planovergangen.
Endringsartikler 515 2023 Endringsartikkel 3771
Relatert krav
Opprettet 2023/09/13
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon