TRV:08374

ID TRV:08374
Bok 515
Kapittel 5
Vedlegg
Kravtype Utførelseskrav
Kravtekst Skiltet skal settes opp på stolpe på høyre side av veibanen på begge sider av planovergangen.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Informasjon til veifarende.
Endringsartikler 515 2023 Endringsartikkel 3772
Relatert krav
Opprettet 2023/09/13
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon

Disse planovergangene benyttes der hvor utrykningskjøretøy ikke kan benytte annen vei inn til området. Feks. at en undergang er for lav.