TRV:08375

ID TRV:08375
Bok 515
Kapittel 5
Vedlegg
Kravtype Utførelseskrav
Kravtekst Skiltet kan benyttes ved planoverganger som har avtale om bruksbegrensning.

Plassering:
Skiltet settes opp på stolpe på høyre side av sporet på begge sider av planovergangen.

Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Sørge for uniform utforming og optimalisert plassering av signalet.

Hensikten er å begrense antallet planoverganger med ringerutine til kun de steder hvor det er relevant å krysse med lange kjøretøy.

Endringsartikler 515 2023 Endringsartikkel 3775
Relatert krav
Opprettet 2023/09/13
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon