TRV:08480

ID TRV:08480
Bok 551
Kapittel 4
Vedlegg
Kravtype Utførelseskrav
Kravtekst Tilgang/klarering til tekniske rom for sikringsanlegg kan gis til følgende personale med tjenestelig behov definert av infrastruktureier:
  • personer med kontrollfunksjoner signal eller fagbrev som signalmontør
  • personer med relevant elektrokompetanse som har gjennomført godkjent opplæring
Personer med kontrollfunksjoner signal eller fagbrev som signalmontør kan fungere som ledsagere for øvrige personer med tjenestelig behov.
Sluttkontrollørkurs modul 1 samt gyldig FSE-kurs er godkjent opplæring for personlig tilgang til tekniske rom for sikringsanlegg. Merk at dette kun skal benyttes for personlig adgang, og ikke skal benyttes for å låse opp for andre (ledsagertillatelse).
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Hensikten med kravet er å begrense adgang til sårbare anlegg til personer med tilstrekkelig opplæring for å redusere risiko for uønskede hendelser.
Endringsartikler Endringsartikkel 3536
Relatert krav
Opprettet 2024/02/07
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Avsnitt - "Sikring mot uønsket inngrep - Generelt"