TRV:08483

ID TRV:08483
Bok 510
Kapittel 10
Vedlegg
Kravtype Funksjonskrav, Utførelseskrav
Kravtekst Informasjon: Driftskontrollsystemet skal presentere og lagre informasjon tilstrekkelig for:
  • Fjernkontroll (TRV:08168)
  • Lokalkontroll (TRV:03248)
  • Feilanalyse, dvs. grovt identifisere årsaksforhold for alarmer i både de elektriske forsyningsanleggene (TRV:03250) og driftskontrollsystemet selv (eks. TRV:08173 og TRV:08188)
  • Statistikkformål, eks. feilstatistikk og belastningsstatistikk for både de elektriske forsyningsanleggene og driftskontrollsystemet selv.
  • Driftsplanlegging, eks. kjøre/driftsplaner.
  1. Utførelse: All lagret informasjon skal være lett tilgjengelig for eksport til et åpent filformat for effektiv videre analyse.
Grafikkvisning
Krav følger av Overordnet krav
Kravhensikt Sørge for nødvendig lagring og presentasjon av informasjon fra driftskontrollsystemet
Endringsartikler 510 2024 Endringsartikkel 3800
Relatert krav
Opprettet 2024/02/07
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Felles elektro, Prosjektering og bygging, Driftskontrollsystemer for elektriske forsyningsanlegg, Funksjonskrav