TRV:08486

ID TRV:08486
Bok 510
Kapittel 9
Vedlegg
Kravtype Utformingskrav
Kravtekst Krav til utforming av dører:Dører skal utformes med utfresing for låskasse, sluttstykke og karmoverføring

etter SN/TS 3160:2017, krav til modulmål for dører i næringsbygninger.

Smalprofildører tilfredsstiller normalt ikke dette kravet.Forberedelse for to låskasser vil være nyttig i dører der det senere kan være behov for dobbel avlåsing og i dører der det er behov for midlertidig låssystem i anleggsperioden. Utførelse er beskrevet SN/TS: 3160:2017 avsnitt 9.2.

Se også prinsipptegning for Adgangskontroll solenoidlås Prinsippskisse

Grafikkvisning
Krav følger av Overordnet krav
Kravhensikt Sikre at dører utformes så dette er kompatibelt med standardisert låseutstyr.
Endringsartikler 510 2024 Endringsartikkel 3919
Relatert krav
Opprettet 2024/02/07
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Felles elektro, Prosjektering og bygging, Elektrotekniske bygninger og rom, Adgangskontroll - sikring mot uønsket inngrep i elektrotekniske anlegg