TRV:08487

ID TRV:08487
Bok 510
Kapittel 9
Vedlegg
Kravtype Funksjonskrav
Kravtekst Perimetersikring med elektronisk adgangskontroll:

Bane NORs standardiserte systemer for elektronisk adgangskontroll skal benyttes.

  1. Funksjon: Det skal være nødstrøm som sikrer minimum 8 timers drift av elektronisk adgangskontroll ved bortfall av nettstrøm.
  2. Utførelse: Dører med elektronisk adgangskontroll skal utstyres med låssylinder som kan åpnes med nødnøkkel fra et patentert (kopibeskyttet) låssystem. Nødnøkkel skal være tilstrekkelig for adgang.
  3. Utførelse: Det skal være tilbakemeldingssignal (døralarm) fra magnetkontakt og mikrobryter på alle dører som har elektronisk adgangskontroll. Tilbakemeldingssignal skal være potensialfritt normalt lukket.
  4. Utførelse: Dersom et rom med elektronisk adgangskontroll har dører uten elektronisk adgangskontroll, bør disse overvåkes med døralarm (magnetkontakt) i adgangskontrollsystemet.

For anlegg som er omfattet av kraftberedskapsforskriften se også RENblad 7685.

Grafikkvisning
Krav følger av Overordnet krav
Kravhensikt Sikre tilgjengeligheten til adgangskontrollsystemet ved lik utforming som gir rasjonell drift.

Nødstrøm skal sikre at anleggene er tilgjengelig ved strømbrudd. Låssylinder skal sikre at anleggene er tilgjengelig om det elektroniske systemet feiler. Krav til kabling kreves for å gi tilstrekkelig fleksibilitet og sikkerhet i føringsveier til utvalget av kabeltyper.

Endringsartikler 510 2024 Endringsartikkel 3919
Relatert krav
Opprettet 2024/02/07
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Felles elektro, Prosjektering og bygging, Elektrotekniske bygninger og rom, Adgangskontroll - sikring mot uønsket inngrep i elektrotekniske anlegg