TRV:08488

ID TRV:08488
Bok 560
Kapittel 9
Vedlegg
Kravtype Funksjonskrav
Kravtekst Redundans: Utfall av en enkelt basestasjon skal ikke føre til signalstyrke under -95dBm i det spesifiserte overlappende radiodekningsområdet (ref. forutsetninger for radioplanlegging fra EIRENE SRS ver. 16.1.0 kap. 3.2.2 ved måling som benytter takmontert referanseantenne)
Grafikkvisning
Krav følger av Overordnet krav
Kravhensikt Sikre prosjektspesifikke tilpasninger til generelle radiotekniske dekningskrav fra TSI CCS Annex A (EIRENE) og at dette blir gjort gjeldende for områder som er omfattet av definisjonen for overlappende dekning.
Endringsartikler 560_2023_Endringsartikkel_3759
Relatert krav
Opprettet 2024/02/07
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Radiodekning_for_ETCS