TRV:08489

ID TRV:08489
Bok 560
Kapittel 9
Vedlegg
Kravtype Funksjonskrav
Kravtekst Basestasjoner uten redundant transmisjonsaksess: I tilfeller der en basestasjon bare har en transmisjonsvei inn, dvs. mangler redundant transmisjonsaksess, og denne ene transmisjonsveien kommer fra en lokasjon der en annen basestasjon er plassert, skal et samtidig utfall av de to basestasjonene ikke føre til signalstyrke under -95dBm i det spesifiserte overlappende radiodekningsområdet.(ref. forutsetninger for radioplanlegging fra EIRENE SRS ver. 16.1.0 kap. 3.2.2 ved måling som benytter takmontert referanseantenne)
Grafikkvisning
Krav følger av Overordnet krav
Kravhensikt Sikre at måltallet til teoretisk feltstyrke er iht. TSI CCS Annex A krav og at dette blir gjort gjeldende for områder som er omfattet av definisjonen for overlappende dekning
Endringsartikler 560_2023_Endringsartikkel_3759
Relatert krav
Opprettet 2024/02/07
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Radiodekning_for_ETCS