TRV:08490

ID TRV:08490
Bok 560
Kapittel 9
Vedlegg
Kravtype Funksjonskrav
Kravtekst Redundans i tunnelkonfigurasjon: En enkel feil i et GSM-R tunnelsystem skal ikke føre til signalstyrke under -95dBm i det spesifiserte overlappende radiodekningsområdet.(ref. forutsetninger for radioplanlegging fra EIRENE SRS ver. 16.1.0 kap. 3.2.2 ved måling som benytter takmonterte referanseantenne)
Grafikkvisning
Krav følger av Overordnet krav
Kravhensikt Sikre tilgjengelighet og oppetid ved at måltallet til teoretisk feltstyrke er iht. TSI CCS Annex A krav i Bane NORs radiotunnelanlegg og at dette blir gjort gjeldende for prosjektspesifikke områder som er omfattet av definisjonen for overlappende dekning.
Endringsartikler 560_2023_Endringsartikkel_3759
Relatert krav
Opprettet 2024/02/07
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Radiodekning_for_ETCS