TRV:08492

ID TRV:08492
Bok 560
Kapittel 9
Vedlegg
Kravtype Funksjonskrav
Kravtekst Radioaksessnettets tilgjengelighet: Ingen enkelthendelser eller enkeltfeil skal resultere i samtidig utfall av radiosignalet fra basestasjoner/tunnelanlegg som ivaretar overlappende dekning i det spesifiserte området. Det betyr at utstyrskomponenter som hver for seg bidrar til hver sin del av den overlappende dekningen, ikke skal være avhengig av samme infrastruktur. (f.eks i tilfeller der basestasjonene har samme strømkilde i strømnettet må de etableres med separate likerettere/batterier.)
Grafikkvisning
Krav følger av Overordnet krav
Kravhensikt Sikre at måltallet for tilgjengelighet i radioaksessnettet opprettholdes i områder som er omfattet av prosjektspesifikke definisjonen for overlappende dekningsområder.
Endringsartikler 560_2023_Endringsartikkel_3759
Relatert krav
Opprettet 2024/02/07
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Radiodekning_for_ETCS