Tunneler/Prosjektering og bygging/Kommunikasjonssystemer

Fra Teknisk regelverk utgitt 1. februar 2017
Hopp til: navigasjon, søk


1 Hensikt og omfang

Kapitlet fastlegger krav til kommunikasjonssystemer for ulike tunnelløsninger.

2 Krav til kommunikasjon

2.1 Ett dobbeltsporet løp med rømningsveier til det fri eller annet sikkert sted for minst hver 1000 m.

a) Krav til telefoni i tunnelløp og rømningsveier:

 • Togradiosystem GSM-R
 • Nødkommunikasjonssystem for nødetatene, TETRA, eventuelt også eksisterende system (VHF/UHF)

b) Krav til telefoni i sikre områder:

 • Kommersiell kommunikasjon/GSM eller fastmontert GSM-R telefon

c) Behov for fastmontert GSM-R telefon i tverrslagene/angrepspunktene for bruk for redningsetatene:

 • Behovet avklares med den lokale redningsetaten for den enkelte tunnel (beredskapsplanen)

2.2 Ett dobbeltsporet løp med parallell service-/rømningstunnel med tverrforbindelse for rømning for minst hver 1000 m.

a) Krav til telefoni i tunnelløp:

 • Togradio GSM-R
 • Nødkommunikasjonssystem for nødetatene, TETRA, eventuelt også eksisterende system (VHF/UHF)

b) Krav til telefoni i parallell service-/rømningstunnel:

 • Togradio GSM-R
 • Kommersiell kommunikasjon/GSM eller fast GSM-R telefon (monteres i tverrforbindelse mellom togtunnelen og servicetunnelen).
 • Nødkommunikasjonssystem for nødetatene, TETRA, eventuelt også eksisterende system (VHF/UHF)

c) Behov for fastmontert GSM-R telefon i tverrslagene/angrepspunktene for bruk for redningsetatene: Behovet avklares med den lokale redningsetaten for den enkelte tunnel (beredskapsplanen)

2.3 To separate enkeltsporede løp med tverrforbindelse mellom disse for minst hver 500 m.

a) Krav til telefoni i tunnelløpene:

 • Togradio GSM-R
 • Nødkommunikasjonssystem for nødetatene, TETRA, eventuelt også eksisterende system (VHF/UHF)

b) Krav til telefoni i tverrforbindelse mellom løpene (sikkert område)

 • Kommersiell kommunikasjon/GSM eller fastmontert GSM-R telefon.

c) Krav til telefoni i tverrslag/angrepspunkter som fører ut i det fri:

 • Kommersiell kommunikasjon/GSM
 • Fastmontert GSM-R telefon for bruk for redningsetatene: Behovet avklares med den lokale redningsetaten for den enkelte tunnel (beredskapsplanen)

2.4 To separate enkeltsporede løp med servicetunnel forbundet med rømningsveier for minst hver 500 m.

a) Krav til telefoni i tunnelløpene:

 • Togradio GSM-R
 • Nødkommunikasjonssystem for nødetatene, TETRA, eventuelt også eksisterende system (VHF/UHF)

b) Krav til telefoni i servicetunnel(sikkert område):

 • Togradio GSM-R
 • Kommersiell kommunikasjon/GSM eller fastmontert GSM-R telefon
 • Nødkommunikasjonssystem for nødetatene, TETRA, eventuelt også eksisterende system (VHF/UHF)

c) Krav til telefoni i rømningsveier

 • Kommersiell kommunikasjon/GSM eller fastmontert GSM-R telefon (inngår som sikre område).

d) Behov for fastmontert GSM-R telefon i tverrslagene/angrepspunktene for bruk for redningsetatene: Behovet avklares med den lokale redningsetaten for den enkelte tunnel (beredskapsplanen)

2.5 Bransslokkingspunkter

Krav til kommunikasjon:

 • Kommersiell kommunikasjon/GSM dekning
 • Nødetatenes sitt nødkommunikasjonssystem TETRA og eventuelt i tillegg VHF/UHF
 • Togradio GSM-R dekning

2.6 Plasser for jording av kontaktledning eller strømskinne

Krav til kommunikasjon:

 • Togradio GSM-R dekning (bruk av OPM)
 • Nødetatenes sitt nødkommunikasjonssystem TETRA og eventuelt i tillegg VHF/UHF