Underbygning/Vedlikehold/Tunneler og fjellskjæringer

Omfang

For beskrivelse av krav til vedlikehold av tunneler og fjellskjæringer vises til Tunneler/Vedlikehold/Generelle tekniske krav.