lp_ba:grunnkurs_paleggssveising_reparasjonssveising
Denne versjonen (2024/06/28 08:49) ble godkjent av jcs.Den tidligere godkjente versjonen (2017/09/19 10:50) er tilgjengelig.Diff

Læreplan: Grunnkurs påleggssveising (reparasjonssveising)

Eier av læreplanen

Bane NOR, Infrastruktur, Teknologi og regelverk

Utarbeidet av

Bane NOR, Infrastruktur, Teknologi og regelverk

Kompetansekrav

Sertifisering

Sveisesertifikat

Prinsipper og rutiner som skal følges ved godkjenningsprøving er gitt i Bane NORs tekniske regelverk: Overbygning/Bygging/Helsveist spor/Vedlegg/Standard for godkjenning av skinnesveisere

Kompetansenivå

 • Nivå 2: Baneteknikk
 • Nivå 3: Skinnesveising

Eksamenskoder

Eksamenskode teorieksamen, typegodkjenning: Elektrode (MMA) og selvbeskyttende rørtråd (FCAW) på skinner/sporveksler: 53139

Eksamenskode praktisk eksamen, typegodkjenning: Elektrode (MMA) og selvbeskyttende rørtråd (FCAW) på skinner/sporveksler: 53140

Kurslengde/omfang

15 + 10 dager teoretisk og praktisk undervisning.

Målgruppe

Fagarbeider med eller uten fagbrev

Krav til forkunnskaper

 • Gjennomført forkurs grunnleggende teori sveising av spor, eller tatt fagprøve Banemontør 2012 eller tidligere
 • Grunnleggende opplæring i lysbuesveising
 • 1 sesong aktiv deltakelse i sveiselag for påleggssveising
 • Gjennomført kurs “varme arbeider”
 • Beherske skinnesliping

Innlæringsmål

Hovedmål

Etter endt kurs skal deltaker kunne utføre påleggssveising av skinner med dekket elektrode (MMA) og selvbeskyttende rørtråd (FCAW)

Delmål

 • Velge riktig arbeidsmetode og utstyr for påleggssveising av skinner
 • Følge bestemmelser i Bane NORs tekniske regelverk for påleggssveising
 • Gjøre rede for hvilke vurderingskriterier som gjelder for de forskjellige skadetyper ved bruk av Feilkatalog for skinnekrys
 • Gjøre rede for hvilke temperaturgrenser som gjelder ved påleggssveising
 • Bruke riktig verneutstyr i forbindelse med sveisearbeidet
 • Slipe og kontrollere ferdig sveis
 • Utføre geometrikontroll og sprekksøking
 • Utføre retting av skinner og sporvekseldeler ved hjelp av varme og hydraulisk utstyr

Maksimalt antall deltakere

12 deltakere

Kompetansekrav til opplæringspersonell

 • Det skal brukes instruktører godkjent av Bane NOR iht. gjeldende retningslinjer.

Prinsipper for prøving/eksamen

Teoretisk og praktisk eksamen.

Etter bestått teoretisk og praktisk eksamen utstedes kursbevis.

Krav til praksis etter endt opplæring

Krav til praksis fremgår i Bane NORs tekniske regelverk: Overbygning/Bygging/Helsveist spor/Vedlegg/Standard for godkjenning av skinnesveisere

Sertifisering

For å få utstedt sertifikat som påleggssveiser må deltaker ha dokumentert praksis for 20 sveiser. Sveiser før kurs godkjennes om de er dokumentert utført under oppsyn av godkjent sveiser.

Sertifikat utstedes av 3. part sertifiseringsorgan

Bane NORs teknologistab utsteder sveisebevis på bakgrunn av sertifikat utstedt av 3. parts sertifiseringsorgan.

lp_ba/grunnkurs_paleggssveising_reparasjonssveising.txt · Sist endret: 2024/06/28 08:49 av jcs