510 2016 Endringsartikkel 1605

1 Endringsinformasjon

EndringsID 1605
Forslagsdato 05.12.2016
Forslagsstiller Klepsland
Klassifisering Nytt krav
Bok 510 Felles elektro
Kapittel 9 Elektrotekniske bygninger og rom
Avsnitt 2.1.1 Bygning
Forslagstekst Geografisk plassering av bygning for elektriske rom av kategori 0 skal vurderes etter klassifikasjonsforskriften og objektsikringsforskriften.
Referansedokumenter

2 Vurdering av endringen

2.1 R - pålitelighet

ikke relevant

2.2 A - tilgjengelighet

ikke relevant

2.3 M - vedlikeholdbarhet

ikke relevant

2.4 S - sikkerhet

Ivaretatt gjennom forskriftskrav

2.5 L - levetid

ikke relevant

2.6 Ø - økonomi

ikke relevant

2.7 K - kapasitet

ikke relevant

2.8 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

2.9 Høringskommentarer

3 Innstilling fra fagansvarlig

Eksisterende tekst omstruktureres med tillegg av nytt krav.

Innstilling til ny tekst:

2.1.1 Bygning

a) Geografisk plassering: Elektrotekniske bygninger med rom av kategori 0 (GSM-R-sentral, datasentre etc.) skal lokaliseres etter retningslinjer gitt i klassifiseringsforskriften og objektsikringsforskriften. Relevante normer er EN 50600-1 og EN 50600-2-1 (eventuelt andre normer i samme serie).

b) Plassering ved spor: Bygninger for elektrotekniske rom skal plasseres utenfor sone for kontaktledning og sone for strømavtaker.

  1. Unntak: Elektrotekniske rom kan være sammenbygd med plattform og/eller kulvert under sporene.
  2. Utførelse: Elektrotekniske rom i tunneler skal plasseres i egne nisjer eller i forbindelse med tverrslag, servicetunnel eller sikre rom (se Tunneler/Prosjektering og bygging/Sikkerhetstiltak#Branndeteksjon).
  3. Utførelse: I tunneler skal det avsettes plass for elektroteknisk skap (rom) av kategori 3 skap for hver 500 m.
  4. Utførelse: Elektroteknisk skap kategori 3 kan plasseres i en nisje eller på/ved tunnelvegg og skal kunne motstå vann ved spyling av tunnelen.

c) Adkomst: Det skal være lett adgang til bygningen slik at utstyr kan fraktes direkte fra transportmiddel og på en enkelt måte inn i rommet.

  1. Utførelse: Skapdør eller inngangsdør til bygning med elektroteknisk rom bør i minst mulig grad komme i konflikt med togfremføring på jernbanespor.
  2. Utførelse: For rom som vil inneholde store utstyrsskap eller transformatorer skal det foreligge en plan for hvordan inn- og ut-transportering skal foretas.

Se krav til bygningsmaterialer tunneler i Tunneler/Prosjektering og bygging/Sikkerhetstiltak#Brannsikkerhetskrav til bygningsmaterialer).

Se krav til tekniske installasjoner i tunneler i Tunneler/Prosjektering og bygging/Sikkerhetstiltak#Elektriske installasjoners pålitelighet).

4 Behandling i godkjenningsrådet

4.1 Trafikk

ok--Erik Borgersen (diskusjon) 1. feb. 2017 kl. 09:09 (CET)

4.2 Prosjekter

OK --Nerbre (diskusjon) 31. jan. 2017 kl. 23:35 (CET)

4.3 Infrastruktureier

OK--Jens Melsom (diskusjon) 1. feb. 2017 kl. 08:05 (CET)

4.4 Teknologi

ok--Tore Telstad (diskusjon) 31. jan. 2017 kl. 21:45 (CET)

4.5 Konklusjon

Endringen gjennomføres

-- Husk å endre kategori til \"Endringsartikler til godkjenning\" når forslaget er klart! --