530 2019 Endringsartikkel 2357

1 Endringsinformasjon

EndringsID 2357
Forslagsdato 07.06.2019
Forslagsstiller Robin Reiten
Klassifisering Nytt krav
Bok 530 Overbygning, prosjektering
Kapittel Sporkonstuksjoner
Avsnitt 5 Befestigelse
Forslagstekst Se vedlagt notat.
Referansedokumenter

Endringsforslag til Teknisk regelverk - overgang befestigelsetype i og ved kurver 02050019.pdf

2 Vurdering av endringen

2.1 R - pålitelighet

Bedre pålitelighet gjennom redusert sannsynlighet for solslyng når overgang mellom sporkonstruksjoner i kurver unngås

2.2 A - tilgjengelighet

Bedre tilgjengelighet som følge av bedre pålitelighet

2.3 M - vedlikeholdbarhet

Sporfornyelse må planlegges slik at overgang fra "gammel" til "ny sporkonstruksjon ikke blir liggende i kurve

2.4 S - sikkerhet

Bedre sikkerhet gjennom redusert sannsynlighet for solslyng når overgang mellom sporkonstruksjoner i kurver unngås.

2.5 L - levetid og kapasitet

Levetid og kapasitet påvirkes ikke av endringen

2.6 Ø - økonomi

Endringen kan i noen tilfeller medføre noe økte kostnader ved at fornyelsesprosjekter må forlenges i utstrekning for å unngå overganger mellom ulike sporkonstruksjoner i kurver

2.7 K - klima og miljø

Klima og miljø påvirkes ikke av endringen.

2.8 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

Endringsforslag_til_Teknisk_regelverk_-_overgang_befestigelsetype_i_og_ved_kurver_02050019_%281%29.pdf

2.9 Høringskommentarer

--Barjua (diskusjon) 28. aug. 2019 kl. 15:34 (CEST) Redusert sannsynlighet for solslyng når overgang mellom sporkonstruksjoner i kurver unngås gir bedre tilgjengelighet

Fagansvarlig: korrigert

3 Innstilling fra fagansvarlig

Basert på erfaringer fra sommer 2018 hvor det oppsto flere solslyng på steder med overgang mellom to ulike sporkonstruksjoner, bør det innføres regel om at slike overganger ikke plasseres i kurver. Endringen foreslås utført gjennom å tilføye nytt avsnitt i https://trv.banenor.no/wiki/Overbygning/Prosjektering/Helsveist_spor:


2.1.6.5 Overgang mellom sporkonstruksjoner

a) Overgang mellom to ulike sporkonstruksjoner i et helsveist spor bør ligge i rettlinjet spor og skal ikke legges i kurver med radius mindre enn 1500 m.

4 Behandling i godkjenningsrådet

4.1 Trafikk

ok--Erik Borgersen (diskusjon) 4. sep. 2019 kl. 12:14 (CEST)

4.2 Prosjekter

OK--Jse (diskusjon) 3. sep. 2019 kl. 15:36 (CEST) ok--Magheg (diskusjon) 3. sep. 2019 kl. 16:34 (CEST)

4.3 Infrastruktureier

et spørsmål: Var det skifte i sporkonstruksjon som var den bakenforliggende årsaken til solslyngen, eller hadde dette fungert bra dersom nøytralisering, ballast osv hadde vært etter boka? Jeg ønsker ikke at vi innfører kompliserende krav til sporkonstruksjonen for å kompensere for manglende etterlevelse av andre krav.--Nerbre (diskusjon) 4. sep. 2019 kl. 08:01 (CEST)

FT: Det er som regel flere bakenforliggende årsaker til solslyng, og det er ofte ikke mulig i ettertid å fastslå med sikkerhet hvilken årsak som var dominerende/utløsende. Men det var i 2018 relativt mange steder med sammenfall av solslyng og overgang mellom to sporkonstruksjoner, noe som er en klar indikasjon på at slike overganger reduserer kritisk temperaturøkning. Selv om et spor i korrekt tilstand vil motstå store trykkrefter på steder med overgang mellom sporkonstruksjoner, vil overganger medføre en uønsket reduksjon av sikkerhetsmarginer mot solslyng. Endringen vil hindre sammenfall av to forhold som reduserer sikkerhetsmargin mot solslyng; kurve og overgang mellom ulike sporkonstruksjoner.

Det eksisterer allerede krav til min. kurveradius for overgang mellom ulike skinneprofiler. Denne endringen er en logisk utvidelse av dette kravet, da også plutselige endringer i lengde- og sideforskyvningsmotstand vil redusere kritisk temperaturøkning. I og med at endring av sporkonstruksjon ofte også medfører endring av skinneprofil, vil ulemper som følge av denne endringen være begrenset i forhold til eksisterende krav. OK --Christopher Schive (diskusjon) 5. sep. 2019 kl. 09:01 (CEST) iht. telefonsamtale med Brede

4.4 Teknologi

OK --Christopher Schive (diskusjon) 5. sep. 2019 kl. 09:01 (CEST)

4.5 Konklusjon

Endringen gjennomføres

-- Husk å endre kategori til \"Endringsartikler til godkjenning\" når forslaget er klart! --