530 2021 Endringsartikkel 3034

1 Endringsinformasjon

EndringsID 3034
Forslagsdato 14.07.2021
Forslagsstiller Christian Wesenberg
Klassifisering Kravendring
Bok 530 Overbygning, prosjektering
Kapittel Planoverganger
Avsnitt 4 Plattformadkomst i plan
Forslagstekst Forslag om å øke minste bredde av planovergang for å tilfredstille krav i TEK 17.

Forslag om at plattformadkomst ikke tillates sporrille.

Se vedlegg

Referansedokumenter

EndrTRVvsHfS210714.pdf

2 Systemdefinisjon

På stasjoner som ikke har under- eller overgang for adkomst til plattformer, må det anlegges plattformadkomst i plan gjennom planovergangsløsning for personer.

3 Vurdering av endringen

3.1 R - pålitelighet

Økt bredde av planovergang påvirker ikke pålitelighet.

3.2 A - tilgjengelighet

Økt bredde av planovergang påvirker ikke tilgjengelighet

3.3 M - vedlikeholdbarhet

Økt bredde av planovergang kan gjøre det enklere å komme til plattform med snøryddingsutstyr.

3.4 S - sikkerhet

Økt bredde av planovergang påvirker ikke sikkerhet

3.5 L - levetid og kapasitet

Økt bredde av planovergang påvirker ikke levetid.

Økt bredde av planovergang øker plattformadkomstens kapasitet ved at bredden blir stor nok til at to rullestoler, barnevogner, bagasjetraller el.l. kan passere hverandre

3.6 Ø - økonomi

Økt bredde av planovergang kan i noen tilfeller øke investeringskostnader i forbindelse med etablering av plattformadkomsten. Flere nye plattformadkomster kan få behov for bredere planoverganger.

3.7 K - klima og miljø

Klima eller miljø påvirkes ikke av endringen.

3.8 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

  • Byggteknisk forskrift - TEK17
  • Jernbaneinfrastrukturforskriften

3.9 Høringskommentarer

4 Innstilling fra fagansvarlig

Jernbaneinfrastrukturforskriften, § 3-4, pålegger Infrastrukturforvalter å sikre universell utforming av plattformene og adkomsten til disse. For å ivareta dette bør minste bredde for plattformadkomst i plan tilfredsstille krav i TEK 17. Forslaget anbefales derfor.

Forslag om at at plattformadkomst ikke tillates sporrille anbefales ikke. Bakgrunnen for dette er at planovergangsløsning uten sporrille ("Velostrail") har en hastighetsbegrensning på maks 100 km/h, samt at det allerede foreligger et bør-krav om å bruke planovergangsløsning uten sporrille (TRV:03588)

Forslag til ny utforming av TRV:03584 og TRV:03585:

b) Planoverganger med lengde < 5 meter skal ha en bredde på minimum 1400 mm

c) Planoverganger med lengde ≥ 5 meter skal ha en bredde på minimum 1800 mm

5 Behandling i godkjenningsrådet

5.1 Trafikk

ok--Erik Borgersen (diskusjon) 3. sep. 2021 kl. 08:09 (CEST)

5.2 Prosjekter

OK--Jse (diskusjon) 2. sep. 2021 kl. 16:27 (CEST) OK --Nerbre (diskusjon) 2. sep. 2021 kl. 22:17 (CEST) ok--Magheg (diskusjon) 3. sep. 2021 kl. 08:13 (CEST)

5.3 Infrastruktureier

ok--Tbr (diskusjon) 2. sep. 2021 kl. 15:38 (CEST)

5.4 Teknologi

ok--Christopher Schive (diskusjon) 3. sep. 2021 kl. 08:41 (CEST)

5.5 Konklusjon

Endringen gjennomføres