TRV:03584

ID TRV:03584
Bok 530
Kapittel 12
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst b) Planoverganger med lengde < 5 meter skal ha en bredde på minimum 1400 mm
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon