TRV:03585

ID TRV:03585
Bok 530
Kapittel 12
Vedlegg
Kravtype Utformingskrav
Kravtekst Planoverganger med lengde ≥ 5 meter skal ha en bredde på minimum 1800 mm.
Grafikkvisning
Krav følger av Overordnet krav
Kravhensikt Kravet skal sikre tilstrekkelig bredde av planovergang til at to rullestoler, barnevogner, bagasjetraller el.l. kan passere hverandre
Endringsartikler 530 2021 Endringsartikkel 3034, 530 2015 Endringsartikkel 1055
Relatert krav
Opprettet 2015/01/26
Referanse Byggteknisk forskrift (TEK17) - § 8-7

TSI PRM Parameterkrav 4.2.1.15. Passenger track crossing to platforms

Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Overbygning/Prosjektering/Planoverganger#Plattformadkomst i plan