531 2019 Endringsartikkel 2238

1 Endringsinformasjon

EndringsID 2238
Forslagsdato 23.01.2019
Forslagsstiller Frode Teigen
Klassifisering Kravendring
Bok 531 Overbygning, bygging
Kapittel Helsveist spor
Avsnitt Vedlegg - Spesifikasjoner for aluminiotermiske sveisemetoder
Forslagstekst Endre fra sveisemetode SkV til SkV Elite L25

SkV Elite L25 er en videreutviklet metode som nå anvendes i Sverige og Danmark, samt en rekke andre eropoeiske land. Bane NOR bør spesifisere SkV Elite L25 fremfor SkV. Sveisesertifikater for SkV vil også gjelde for SkV-Elite L25

SkV-Elite L25 er godkjent i henhold til EN 14730-1

Referansedokumenter

Approval_Welding_Process_2010-12-01_TÜV_Süd_.pdf

2 Vurdering av endringen

2.1 R - pålitelighet

Ny versjon av sveiseprosess medfører bedre pålitelighet gjennom bruk av sveiseporsjoner med bedre fasthetsegenskaper.

2.2 A - tilgjengelighet

Endring påvirker ikke tilgjengelighet

2.3 M - vedlikeholdbarhet

Endring påvirker ikke tilgjengelighet

2.4 S - sikkerhet

Ny versjon av sveiseprosess medfører mindre sannsynlighet for brudd i skinnesveis gjennom bruk av sveiseporsjoner med bedre fasthetsegenskaper.

2.5 L - levetid og kapasitet

Ny versjon av sveiseprosess medfører bedre pålitelighet gjennom bruk av sveiseporsjoner med bedre fasthetsegenskaper.

2.6 Ø - økonomi

Marginalt økt kostnad for forbruksmateriell, men økt pålitelighet/levetid vil sannsynligvis redusere livsløpskostnad.

2.7 K - klima og miljø

Endringen påvirker ikke klima eller miljø

2.8 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

Approval_Welding_Process_2010-12-01_TÜV_Süd_.pdf

2.9 Høringskommentarer

3 Innstilling fra fagansvarlig

Det vil være en fordel å benytte siste versjon av SkV sveisemetode slik som både Trafikverket og Bane Danmark gjør. SkV-Elite L25 muliggjør også bruk av nye sveiseporsjoner med forbedrede fasthetsegenskaper, spesielt for hodeherdede skinner. Forskjell i utførelse er så liten at sertifikater for SkV også vil bli gjort gjeldende for SkV-Elite L25.

Endringen vil medføre endringer i https://trv.banenor.no/wiki/Overbygning/Bygging/Helsveist_spor/Vedlegg/Spesifikasjoner_for_aluminiotermiske_sveisemetoder#Spesifikasjoner_for_SkV hvor prosessparametere for SkV blir erstattet med prosessparametere for SkV-Elite L25 og små endringer i https://trv.banenor.no/wiki/Overbygning/Bygging/Helsveist_spor/Arbeidsanvisning_for_Thermit_skinnesveising

4 Behandling i godkjenningsrådet

4.1 Trafikk

ok --Erik Borgersen (diskusjon) 29. jan. 2019 kl. 09:48 (CET)

4.2 Prosjekter

OK--Jse (diskusjon) 29. jan. 2019 kl. 10:05 (CET)

4.3 Infrastruktureier

ok --Nerbre (diskusjon) 29. jan. 2019 kl. 07:54 (CET)

4.4 Teknologi

--Barjua (diskusjon) 28. jan. 2019 kl. 21:09 (CET)ok

4.5 Konklusjon

Endringen gjennomføres --Christopher Schive (diskusjon) 30. jan. 2019 kl. 13:03 (CET)