531 2024 Endringsartikkel 3826

1 Endringsinformasjon

EndringsID 3826
Forslagsdato 26.10.2023
Forslagsstiller Frode Teigen
Klassifisering Kravendring
Bok 531 Overbygning, bygging
Kapittel Helsveist spor
Avsnitt Sikring av midlertidige skjøter
Forslagstekst Krav til bruk av nødlaskeforbindere bør vurderes i lys av hendelser/avsporing i 2023
Referansedokumenter

2 Systemdefinisjon

Ved skinnebytte, vedlikehold og feilretting i et helsveist spor vil det noen ganger oppstå behov for å laske sammen skinner i påvente av at skjøtsveising gjennomføres. Laskede skjøter medfører store slagkrefter ved togpassering. Midlertidige laskede skjøter blir sikret med nødlaskeforbindere. Disse finnes med og uten sikring. Krav til nødlaskeforbindere med sikring er gitt i https://trv.banenor.no/wiki/TRV:05400

3 Vurdering av endringen

3.1 R - pålitelighet

Midlertidig laskede skjøter vil få en bedre pålitelighet gjennom at kun nødlaskeforbindere med sikring er tillatt å bruke i driftsatt spor. Sikring med bolt gjennom skinne reduserer muligheten for svikt på grunn av at lask glir i lengderetningen

3.2 A - tilgjengelighet

Bedre pålitelighet vil øke tilgjengeligheten

3.3 M - vedlikeholdbarhet

Endringen krever utelukkende bruk av nødlaskeforbindere med sikring i driftsatt spor, men dette vil i praksis ikke ha betydning for vedlikeholdbarhet

3.4 S - sikkerhet

Bedre sikkerhet ved at kun nødlaskeforbindere med sikring er tillatt å bruke i driftsatt spor. Sikring med bolt gjennom skinne reduserer muligheten for svikt på grunn av at lask glir i lengderetningen.

3.5 L - levetid og kapasitet

Hverken levetid eller kapasitet blir påvirket av denne endringen.

3.6 Ø - økonomi

Endringen medfører at det kun kan benyttes nødlaskeforbindere med sikring i driftsatt spor. Disse er noe dyrerer i innkjøp enn enklere nødlaskeforbindere uten sikring. Den økonomiske konsekvensen for drift og vedlikehold anses likevel som svært marginal.

3.7 K - klima og miljø

Hverken klima eller miljø blir påvirket av denne endringen.

3.8 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

3.9 Høringskommentarer

4 Innstilling fra fagansvarlig

For å bedre sikkerheten ved midlertidig lasking av skinner, foreslås følgende endringer:

Nytt krav TRV:XXXX

I driftsatt spor skal det kun benyttes nødlaskeforbindere med dobbel sikring. Nødlaskeforbindere uten sikring kan kun benyttes på anleggsområder.


Endring av krav TRV:05401:

Eksisterende tekst:

Nødlaskeforbinder i hovedspor og hovedtogspor med dobbel sikring skal kontrolleres visuelt min. 1 gang pr. 7 dag for å hindre at laskeforbindelsen ”glir av” skjøten

Ny tekst:

Nødlaskeforbinder i hovedspor og hovedtogspor med dobbel sikring skal kontrolleres visuelt min. 1 gang pr. 48 timer for å hindre at laskeforbindelsen ”glir av” skjøten.

* Unntak: Dersom laskene sikres med en bolt som går gjennom skinnesteget, kan skjøten kontrolleres minimum 1 gang pr. 7 dag.''

5 Behandling i godkjenningsrådet

5.1 Trafikk

ok--Erik Borgersen (diskusjon) 29. jan. 2024 kl. 11:09 (UTC)

5.2 Prosjekter

OK --Nerbre (diskusjon) 29. jan. 2024 kl. 08:44 (UTC) ok--Magheg (diskusjon) 29. jan. 2024 kl. 15:34 (UTC) OK--Jse (diskusjon) 30. jan. 2024 kl. 06:57 (UTC)

5.3 Infrastruktureier

Ok.

5.4 Teknologi

OK --Christopher Schive (diskusjon) 30. jan. 2024 kl. 05:38 (UTC)

5.5 Konklusjon

Endringen gjennomføres

Hjelpetekst: Husk å endre kategori til \"Endringsartikler til godkjenning\" når forslaget er klart!