TRV:05400

ID TRV:05400
Bok 531
Kapittel 6
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst d) Det skal bare anvendes godkjente nødlaskeforbindere som vist i Vedlegg/Monteringsanvisning for nødlaskeforbindere. For nødlaskeforbindere med sikringskappe og sikkerhetsrigel gjelder følgende generelle krav:
  • Laskeforbindelsen skal sikres med minimum to bolter
  • begge muttrene skal sikres mot oppskruing med en sikringskappe
  • sikringskappen skal være utstyrt med en lås som hindrer den i å fjerne seg fra mutteren
  • laskeforbinderen skal alltid benyttes med feilfrie lasker tilpasset det aktuelle skinneprofilet
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon