TRV:05401

ID TRV:05401
Bok 531
Kapittel 6
Vedlegg
Kravtype Utførelseskrav, Sikkerhetskrav
Kravtekst Nødlaskeforbinder i hovedspor og hovedtogspor med dobbel sikring skal kontrolleres visuelt min. 1 gang pr. 48 timer for å hindre at laskeforbindelsen ”glir av” skjøten.
  • Unntak: Dersom laskene sikres med en bolt som går gjennom skinnesteget, kan skjøten kontrolleres minimum 1 gang pr. 7 dag.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Kravet skal sikre mot avsporing som følge av at lasker sikret med nødlaskeforbinder forskyver seg i lengderetningen så mye at skjøten ikke lenger er sikret.
Endringsartikler 531 2024 Endringsartikkel 3826
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Overbygning/Bygging/Helsveist spor#Sikring av midlertidige skjøter