532 2019 Endringsartikkel 2403

1 Endringsinformasjon

EndringsID 2403
Forslagsdato 14.08.2019
Forslagsstiller Frode Teigen
Klassifisering Kravendring
Bok 532 Overbygning, vedlikehold
Kapittel Skinner
Avsnitt 3.2 Kontaktutmatting
Forslagstekst T17 prosjektet har avdekket behov for å tydeliggjøre nødvendighet av reprofilering av skinner for å hindre kontaktutmattingsskader, spesielt på IC strekninger med høye hastigheter. Det foreslås derfor å stille tydelig krav i hovedkapittelet til periodisk reprofilering i tråd med Bane NOR sin reprofileringsstrategi fra desember 2017.
Referansedokumenter

Skinneprofilbearbeiding - Status og strategi.pdf

2 Vurdering av endringen

2.1 R - pålitelighet

Bedre pålitelighet gjennom preventivt vedlikehold som reduserer sannsynlighet for skinnebrudd.

2.2 A - tilgjengelighet

Tilgjengelighet blir ikke påvirket av endringen.

2.3 M - vedlikeholdbarhet

Vedlikeholdbarhet blir ikke påvirket av endringen.

2.4 S - sikkerhet

Bedre sikkerhet gjennom preventivt vedlikehold som reduserer sannsynlighet for skinnebrudd.

2.5 L - levetid og kapasitet

Økt levetid for skinner gjennom preventivt vedlikehold. Kapasitet blir ikke påvirket.

2.6 Ø - økonomi

Høyere vedlikeholdskostnader gjennom hyppigere reprofilering, men økte levetider vil sannsynligvis gi lavere levetidskostnader.

2.7 K - klima og miljø

Lengre levetid for skinner gir redusert Co2 utslipp over tid. (Stålproduksjon og valsing av skinner krever svært mye energi)

2.8 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

Skinneprofilbearbeiding_-_Status_og_strategi.pdf

2.9 Høringskommentarer

TRV bør være så konkret og tydelig som mulig. Når det gjelder teksten til 3.2 Kontaktutmatting  punktene a) og delvis b), er kravene og tiltak tydelig. Kunne vi imidlertid skrevet noe mer i punkt b) om hva som ligger i «etablere et reprofileringsprogram basert på tilstand i stedet for faste intervaller»? Hva ligger i «tilstand»; antall feil pr. km, feilstørrelse (dybde, lengde)?  Kan vi ta med noen henvisninger?

Det samme gjelder for punkt c). Kan vi skrive noe mer om hva «et preventivt reprofileringsprogram» innebærer?

Fra fagansvarlig:

pkt b): Det er ikke mulig nå fastlegge generelle inngrepskriterier basert på hvirvelstrømmålinger for alle baner, men det er viktig å åpne for at hvirvelstrømmålinger på sikt kan erstatte faste intervaller

pkt c): Tilføyd tekst: hvor intervall mellom hver reprofilering ikke skal overstige 30 MbrT. slik at dette blir konkret

--Barjua (diskusjon) 30. aug. 2019 kl. 11:17 (CEST) 30-08.2019 krav c) foreslås endret til "c) På strekninger med hastigheter ≤ 160km/t hvor det har oppstått kontaktutmattingssprekker, bør det iverksettes et preventivt reprofileringsprogram hvor intervall mellom hver reprofilering ikke skal overstige 30 MbrT."

Enhet "MBrT" skal erstattes med "MBT"

--Alf Helge Lohren (diskusjon) 3. sep. 2019 kl. 15:19 (CEST) Endrer c) som foreslått ovenfor, fordi hvilke banestrekninger kravet gjelder, blir tydeligere. Retter også opp MBT.

3 Innstilling fra fagansvarlig

Forslaget bør implementeres ved å erstatte pkt a) i https://trv.banenor.no/wiki/Overbygning/Vedlikehold/Skinner#Utmatting med følgende tekst:


a) På strekninger hvor det har oppstått synlige kontaktutmattingssprekker, skal disse fjernes i henhold til Vedlegg/Katalog over feil og brudd i skinner/2223 Kjørekantsprekker "head checking" og Vedlegg/Katalog over feil og brudd i skinner/227 Sprekker og lokale nedsenkninger på kjøreflaten "Squat"

b) På strekninger med hastighet > 160 km/h skal det etableres et preventivt reprofileringsprogram for skinnene hvor intervall mellom hver reprofilering ikke skal overstige 30 MBT. Dersom tilstanden til skinnene overvåkes ved hjelp av hvirvelstrømmålinger, kan det etableres et reprofileringsprogram basert på tilstand i stedet for faste intervaller.


c) På strekninger med hastighet < 160 km/h hvor det har oppstått kontaktutmattingssprekker, bør det iverksettes et preventivt reprofileringsprogram hvor intervall mellom hver reprofilering ikke skal overstige 30 MBT.


d) Vedlegg Målprofiler for skinner angir profiler og avvirkningsgrad for reprofilering mot kontaktutmatting

4 Behandling i godkjenningsrådet

4.1 Trafikk

ok--Erik Borgersen (diskusjon) 4. sep. 2019 kl. 12:22 (CEST)

4.2 Prosjekter

Er litt usikker på punkt b) Vet alle hva et preventivt reprofileringsprogram er, og hvem lager det? --Magheg (diskusjon) 4. sep. 2019 kl. 08:11 (CEST)

OK--Jse (diskusjon) 4. sep. 2019 kl. 21:08 (CEST)

4.3 Infrastruktureier

OK --Nerbre (diskusjon) 4. sep. 2019 kl. 10:16 (CEST)

4.4 Teknologi

ok --Christopher Schive (diskusjon) 4. sep. 2019 kl. 23:02 (CEST)

4.5 Konklusjon

Endringen gjennomføres

-- Husk å endre kategori til \"Endringsartikler til godkjenning\" når forslaget er klart! --