546 2017 Endringsartikkel 1377

1 Endringsinformasjon

EndringsID 1377
Forslagsdato 29.02.2016
Forslagsstiller Øyvind Stensby
Klassifisering Kravendring
Bok 546 Banestrømforsyning, prosjektering og bygging
Kapittel 19 Matestasjoner
Avsnitt 3.3 Brann a) beskyttelse mot brann
Forslagstekst Spørsmål fra Energi tyder på at utførelseskrav 1 kan misforstås. Det er ikke hensikten å begrense adgangen til å sette annet utstyr i samme branncelle som transformator/omformer. Foreslår derfor følgende nye formulering av utførelseskrav 1:

Matestasjonen skal utføres med egne brannceller for redundante enheter, og bør utføres med brannceller for komponenter med høyt brannpotensial, stor kostnad, lang reparasjonstid, eller liknende, slik som transformatorer og omformerenheter.

Referansedokumenter

2 Vurdering av endringen

Forslaget bør ses i sammenheng med Endringsartikkel 1051 og oppdaterte krav i Elektrotekniske bygninger og rom, brannsikring. Formuleringen her er:

Brannseksjoner: Ved utforming av brannseksjoner i henhold til TEK 10 §11-7 skal redundante enheter med lang reparasjonstid plasseres i ulike brannseksjoner, slik at jernbanens nedetid som følge av brann begrenses.

TEK 10 skiller mellom "brannseksjoner" og "brannceller", og i denne sammenhengen er det "brannseksjoner" man mener. Fokuset bør være å fokusere på endret ordlyd fra "egne brannseksjoner" til at redundant utstyr skal i "ulike brannseksjoner".

Justert kravforslag:

1. Utførelse: Redundante enheter, og for øvrig komponenter med høyt brannpotensial, stor kostnad, lang reparasjonstid, eller liknende, skal plasseres i ulike brannseksjoner.

2. Utførelse: Brannseksjonene skal ... (ingen videre endring)

2.1 R - pålitelighet

Med endringen er det mer tydelig at mindre kritiske komponenter kan plasseres i samme brannseksjon som de komponentene som er årsaken til at brannseksjonen opprettes.

Det kan medføre at mer utstyr av mindre kritisk karakter blir skadet ved brann.

Det er og større mulighet for at utstyr som plasseres sammen med det kritiske utstyret antenner brann i det kritiske utstyret.

Fordi sannsynligheten for brann er svært lav, har disse mulige negative konsekvensene likevel en svært liten påvirkning på den totale påliteligheten og den totale risikoen.

2.2 A - tilgjengelighet

Ingen endring, fordi krav om redundans ikke endres.

2.3 M - vedlikeholdbarhet

Ingen endring.

2.4 S - sikkerhet

Ingen endring.

2.5 L - levetid

Ingen endring.

2.6 Ø - økonomi

Potensial for lavere investeringskostnader. Kan medføre noe økte kostnader ved brann, men fordi brann er en sjelden hendelse forventes det at totalkostnadene reduseres.

2.7 K - kapasitet

Ingen endring.

2.8 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

2.9 Høringskommentarer

Det opprinnelige forslaget har vært sendt på høring til Energi. Det er ikke mottatt tilbakemelding.

3 Innstilling fra fagansvarlig

Følgende justeringer anbefales til avsnitt 3.3 krav a), underkrav 1 og 2.

1. Utførelse: Redundante enheter, og for øvrig komponenter med høyt brannpotensial, stor kostnad, lang reparasjonstid, eller liknende, skal plasseres i ulike brannseksjoner.

2. Utførelse: Brannseksjonene skal ... (ingen videre endring)

Innstiller på endringen. --Steinar Danielsen (diskusjon) 13. nov. 2017 kl. 13:40 (CET)

4 Behandling i godkjenningsrådet

4.1 Trafikk

ok--Erik Borgersen (diskusjon) 19. jan. 2018 kl. 15:12 (CET)

4.2 Prosjekter

ok

4.3 Infrastruktureier

ok --Nerbre (diskusjon) 16. jan. 2018 kl. 15:00 (CET)

4.4 Teknologi

ok--Christopher Schive (diskusjon) 22. jan. 2018 kl. 12:26 (CET)

4.5 Konklusjon

Endringen gjennomføres.

-- Husk å endre kategori til \"Endringsartikler til godkjenning\" når forslaget er klart! --