Banestrømforsyning/Vedlikehold/Generelle tekniske krav/Vedlegg/Sporbarhet for systemer og komponenter (Normativt)

Dette vedlegget omfatter oversikt over komponenter innen banestrømforsyningen det kreves sporbarhet for i henhold Felles bestemmelser/Generelle bestemmelser#Godkjenning av tekniske systemer og komponenter/Sporbarhet.

a) Sporing på unikt serienummer: Følgende komponenter skal for å kunne følge drifts-, feil- og vedlikeholdshistorikken gjennom dens levetid ha unikt serienummer pr. komponent:

  • Effektbrytere
  • Vern på utgående linje (15 kV), hovedvern og reservevern
  • Elektrisitetsmålere som brukes til kjøp og salg
  • RTU
  • Stasjonsdatamaskin

b) Sporing på leverandørmerking: Utover krav gitt av FEU §13 om merking av elektrisk utstyr med produsentens navn/kjennemerke og typebetegnelse bør utstyret også merkes med produksjonsår for enklere kobling mellom komponent og dokumentasjon for vedlikehold.

Jernbaneinfrastrukturforskriften §2-5 krever registrering med blant annet stedsangivelse av alle komponenter, deler og systemer i infrastrukturen.

Internkontrollforskriften §5 pålegger virksomheter å kartlegge farer og problemer og på denne bakgrunn vurdere risiko, samt utarbeide tilhørende planer og tiltak for å redusere risikoforholdene. Derfor gjelder følgende:

c) Feil uten normal utkobling: Situasjoner der en mistenker at feil i høyspenningsanlegget (kortslutninger eller lignende) ikke har gitt normal utkobling bør registreres.

d) Antall utkoblinger: Antall utkoblinger av en matestrekning på grunn av feil (kortslutning eller lignende) bør registreres for analyseformål (statistikk) og for kontroll av kontaktledningsanlegget etter 20 kortslutninger (se Kontaktledning/Vedlikehold/Generelle tekniske krav#Inspeksjon etter kortslutning)

  1. Utførelse: Registreringen bør samles inn fra anleggene minst hvert år.

e) Oppfølging tilgjengelighet: For å kunne følge opp krav til tilgjengeligheten til kraftsystemet gitt i Banestrømforsyning/Prosjektering og bygging/Kraftsystem#Robusthet/Tilgjengelighet bør feil på alle komponenter registreres, analyseres og rapporteres.

  1. Utførelse: Rapporteringen bør spesifisere hver enkelt RAM-parameter (pålitelighet, tilgjengelighet og vedlikeholdbarhet) for hver type komponent.