Definisjon:Bevegelig krysspiss

Krysspiss i en sporveksel som beveger seg ved omstilling slik at det ikke blir noe føringsløst parti i sporvekselen.