Definisjon:Bevegelig vingeskinne

Vingeskinne i en sporveksel som beveger seg ved omstilling slik at det ikke blir noe føringsløst parti i sporvekselen.