Definisjon:Effektbryter

Effektbryter er en bryter som er dimensjonert for å slutte, føre og bryte normale belastningsstrømmer, samt påregnelige kortslutningsstrømmer. Denne typen brytere står som regel i sammenheng med relevern som skal detektere tilstander der den hurtig skal koble ut strømmen.

Se også skillebryter og lastskillebryter.