Definisjon:Skillebryter

Mekanisk koblingsapparat som i åpen stilling gir en isolasjonsavstand i henhold til spesifiserte krav. Ref. NEK 400:2014 (208.9). Denne typen bryter benyttes for å gi synlig brudd, og er normalt ikke i stand å bryte strømmer.

Se også lastskillebryter og effektbryter.