Definisjon:Kurveveksel

Enkel sporveksel som er bøyd slik at både hovedspor og avvikespor danner en sirkelkurve.