Definisjon:Lenkingsbalisegruppe (L)

Balise eller gruppe av baliser som er utplassert for å oppdatere lenkingsavstand/målpunktavstand.