Definisjon:Nøkkel for sikring

Nøkkel tilknyttet et gitt arbeidsområde, som kan benyttes for å forhindre at sperring av arbeidsområdet tas tilbake før arbeidet er avsluttet.