Definisjon:Overskuddsoverhøyde

Den overhøyde som ved en bestemt hastighet er til overs i forhold til den teoretiske overhøyde dersom den samme hastighet betraktes som likevektshastighet.