Definisjon:Seksjonering

Elektrisk oppdeling av kontaktledningen med seksjonsfelt eller seksjonsisolator.