Definisjon:Trau

Trau benyttes som betegnelse for forsterkningslag, frostsikringslag og ev. filterlag. Trauet er avgrenset av traubunnen og formasjonsplanet.