Definisjon:Tverrforbinder mellom skinner

elektrisk utjevning som parallellkobler kjøreskinnene i samme spor
[EN 50122-1:2011, eng.: rail-to-rail cross bond]

Se også:
tverrforbinder
tverrforbinder mellom spor