Definisjon:Tverrforbinder mellom spor

elektrisk utjevning som parallellkobler spor
[EN 50122-1:2011, Eng.: track-to-track cross bond]

Se også:
tverrforbinder
tverrforbinder mellom skinner