Endringslogg Banestrømforsyning/Bygging


For endringer fra og med 2013, se Endringslogg Banestrømforsyning/Prosjektering og bygging.

1 Endringslogg for Banestrømforsyning/Prosjektering pr 05.07.2012

Kapittel # Avsnitt Endring Endringsartikkel
Mate- og returkabel#Forlegning Krav til at kabelkanal skal fylles med sand er fjernet 547 2012 Endringsartikkel 245


2 Endringslogg for Banestrømforsyning/Bygging pr 04.03.2011

Kapittel Avsnitt Endring Konsekvens for bruker
11 2.2 ID21: Endret krav til plassering av Understasjoner og RTU fra telerom til lavspenningsrom Regelverket anbefaler løsning hvor infrastruktureier har mer kontroll på anlegget sitt.