FIGUR:Forsyning av togvarmeposter med 1 000 V fra kontaktledningsanlegg eller fra AT-system