FIGUR:Sone for kontaktledning (OCLZ) og sone for strømavtaker (CCZ)