FIGUR:Sugetransformatorsystem med returledere

Figur: Sugetransformatorsystem med returledere
1) Dersom langsgående jordleder er etablert i bakken, se Felles_elektro/Prosjektering_og_bygging/Jording#Langsgående jordleder i bakken, brukes denne i stedet for en impulselektrode, og da kobles metalloksidavlederne til langsgående jordleder.
2) Betongelementer til KL-master o.l. kan fungere som jordingselektroder.
3) Sporfeltet kan sette begrensning på hvor det kan være utjevning fra kjøreskinner til langsgående jordleder