Kontaktledning/Prosjektering og Bygging/Mekanisk utforming/Vedlegg/Mekanisk utforming Strømskinne


1 Hensikt og omfang

Dette kapittelet beskriver krav som gjelder ved prosjektering og bygging av mekanisk utforming med strømskinne som kontaktledning.

2 Beskrivelse

Strømskinne består av et stivt metallprofil som festes i sporet til kontakttråden, normalt for bruk i tunneler.

Strømskinne skiller seg fra øvrige mekaniske utforminger ved at Bane NOR ikke er systemleverandør. Derfor stiller Bane NOR ikke krav til utførelse av strømskinnen. Utførelsen baseres i stedet på leverandøren sin spesifikasjon og verifikasjon av systemet.

TRV:00822

a) Utforming av strømskinne: Det skal brukes et strømskinnesystem som oppfyller krav i TSI ENE, TSI SRT og EN 50119.

  1. Utførelse: Leverandørens "Declaration of conformity" med TSI ENE og TSI SRT skal ligge til grunn.
  2. Utførelse: Leverandøren skal ha utformet og verifisert strømskinnesystemet i henhold til EN 50119.
  3. Utførelse: Ved prosjektering og bygging skal leverandørens anvisninger følges

TRV:00823

b) Referanseanlegg: Ved valg av strømskinnesystem for en strekning skal det vises til et referanseanlegg for systemet, som har tilsvarende togtrafikk og hastighet.

  1. Begrunnelse: Bane NOR sine strekninger skal ikke fungere som teststrekninger for nye strømskinnesystemer.